Afwijkend mondgedrag


Herkent u het volgende?

  • mijn kind ademt vaak door zijn mond;
  • mijn kind duimt nog veel of kan niet van het speengebruik afkomen;
  • mijn kind slikt met de tong tussen de tanden door of tegen de tanden aan;
  • mijn kind spreekt met de tong tussen de tanden door;
  • mijn kind heeft een verkeerde tongpositie (de tong ligt laag in de mond of hangt naar buiten).

Dan kan er wellicht sprake zijn van afwijkend mondgedrag wat afgeleerd moet worden. Ik kan u helpen bij het diagnosticeren hiervan en biedt uw kind ondersteuning.

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

De logopedist kan uw kind op verschillende manieren helpen. Eerst zal de logopedist, waar nodig, onderzoek doen naar de mondgewoonten van uw kind. Afhankelijk van het probleem kan de logopedist uw kind helpen bij het afleren van afwijkend mondgedrag. Er kunnen adviezen gegeven worden en de logopedist kan oefeningen met uw kind doen om bijvoorbeeld de mondspieren te versterken of een andere manier van slikken aan te leren.

OMFT

Een afwijkend slikpatroon, duimen, tongpersen of ademen door de mond kunnen de mondspieren uit evenwicht brengen. De vorm van de kaken en de stand van de tanden kunnen zich aan dit verkeerde evenwicht aanpassen en scheef groeien. Dit kan ook invloed hebben op de spraak van uw kind. De logopedist herstelt dit afwijkende mondgedrag met oro-myofunctionele therapie (OMFT). Deze therapie corrigeert de functies van de betrokken spiergroepen. De logopedist kan afwijkend mondgedrag afleren, de tongpositie corrigeren en een correcte slik en articulatie aanleren.

Kinderlogopedie Reinders is geschoold in OMFT en werkt met deze methodiek om de mondspieren van uw kind weer in evenwicht te brengen. Ook heb ik de cursus 'Afwijkende mondgewoonten bij 0-4 jarigen' gevolgd, waardoor ik ook de jongere kinderen en hun ouders kan helpen met afwijkende mondgewoonten zoals overmatig kwijlen en verkeerd tonggebruik.

Bron: NVLF

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over de mondgewoonten van uw kind.