Privacyverklaring


Kinderlogopedie Reinders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. De privacyverklaring kunt u lezen in onderstaand document. Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen.