Spraak


Herkent u het volgende?

  • mijn kind is niet goed te verstaan voor anderen;
  • mijn kind kan bepaalde klanken nog niet uitspreken;
  • mijn kind spreekt niet alle klanken in een woord uit; hij zegt bijvoorbeeld ''pelen'' in plaats van ''spelen'';
  • mijn kind spreekt slordig;
  • mijn kind spreekt met de tong tussen de tanden door;
  • mijn kind klinkt altijd alsof hij verkouden is.

Dan is er mogelijk sprake van problemen in de spraakontwikkeling. Ik kan u helpen bij het diagnosticeren hiervan en biedt uw kind ondersteuning.

Kinderen die qua articulatie (spraak) duidelijk achterblijven bij leeftijdgenootjes, hebben mogelijk een vertraagde spraakontwikkeling. Sommige kinderen spreken klanken nog niet goed uit. Of ze kunnen bepaalde klanken wel, maar spreken deze niet altijd correct uit in woorden. Hierdoor kunnen zij zichzelf niet goed duidelijk maken. Zij kunnen hier zelf last van hebben (denk aan opstandig worden, driftig of in zichzelf gekeerd zijn) of de omgeving kan hier hinder van ondervinden doordat zij het kind niet goed begrijpen. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen. Soms is er een duidelijke (medische) oorzaak, soms ook niet. Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.  

Kinderlogopedie Reinders kan de spraakontwikkeling van uw kind uitgebreid onderzoeken. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Deze testen kunnen meten hoe de articulatie van uw kind verloopt en of deze leeftijdsadequaat is. Ook wordt er geobserveerd hoe uw kind communiceert met zijn omgeving en welke problemen de articulatie hierbij geven.

Wanneer er sprake is van een spraakachterstand kan ik uw kind helpen in het verbeteren van zijn articulatie. U krijgt adviezen hoe u thuis de spraakontwikkeling van uw kind een extra stimulans kunt geven en daarnaast oefent ik met uw kind. Er wordt gewerkt aan bijvoorbeeld bepaalde klanken die uw kind nog niet kan uitspreken, het leren luisteren naar klanken in woorden of aan het sterker maken van de mondspieren. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat deze oefeningen wekelijks worden herhaald in de thuissituatie.

Bron: NVLF

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over de spraakontwikkeling van uw kind.