Kwaliteit


Mijn enthousiasme voor logopedie drijft me om voortdurend te blijven werken aan kwaliteit en mijn expertise verder te verdiepen. Ik ben lid van de NVLF en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik lees mezelf graag in en volg regelmatig lezingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de logopedie. Ook heb ik in februari 2020 de basiscursus OMFT gevolgd om cliënten met oro-myofunctionele problemen te kunnen helpen en heb ik de cursus afwijkende mondgewoonten bij kinderen van 0-4 jaar gevolgd. In de toekomst zal ik regelmatig bijscholing volgen om mijzelf te blijven ontwikkelen.

Tevens werk ik graag samen met diverse (para)medici, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders. Door deze samenwerking wordt de behandeling zo goed mogelijk toegespitst op het kind. Binnen mijn praktijk zorg ik ervoor dat ik altijd ben voorzien van de nieuwste behandelmethoden en materialen. Op deze manier blijft de praktijk actueel en werken we voortdurend aan kwalitatieve logopedie.

Klanttevredenheidsonderzoek

De praktijk wil graag goede zorg verlenen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe u de logopedische behandeling heeft ervaren. Voldoet de (kwaliteit van de) logopedische behandeling aan uw verwachtingen? Om dit te meten maak ik gebruik van een vragenlijst die u anoniem kunt invullen. Met de uitkomst van deze vragenlijst kan Kinderlogopedie Reinders bekijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Na afloop van het behandeltraject krijgt u (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven) van QDNA een digitale vragenlijst. Ik zou het fijn vinden als u deze wilt invullen.

Klachten

Hoewel ik mijn best doe om ieder kind zo goed mogelijk te helpen, kan het gebeuren dat u als ouder een klacht heeft over mij of over de behandeling. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NLVF) is hieraan verbonden. Kinderlogopedie Reinders is lid van de NVLF en volgt deze klachtenregeling. 

Wanneer u niet tevreden bent over (de kwaliteit van) de zorg vinden wij het fijn als u dit bij ons bespreekbaar maakt. Kinderlogopedie Reinders zoekt in een gesprek graag samen met u naar een oplossing voor het probleem.

Wanneer u toch een klacht wenst in te dienen, kunt u terecht bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze regeling biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan u van advies voorzien, helpen bij het formuleren van de klacht en zoeken naar een oplossing voor de klacht. Wat u moet doen om een klacht in te dienen kunt u hier lezen.