Behandeltraject


Aanmelding/intake

Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor logopedie, zal er een afspraak met u worden gemaakt om op intakegesprek te komen. Uw kind kan de eerste keer ook meekomen, zodat hij alvast kan wennen aan de behandelruimte en aan mij. Ik zal u tijdens de intake vragen stellen om uw hulpvraag helder te krijgen, zodat uw kind zo goed mogelijk geholpen kan worden. Ook kunt u tijdens dit gesprek alvast een aantal vragen stellen die u heeft over het traject of over uw hulpvraag.

Wat moet ik meenemen naar de eerste afspraak?

Voor een eerste afspraak vraag ik u een geldig identiteitsbewijs of paspoort van uw kind mee te nemen. Wanneer u een verwijsbrief van een arts of specialist heeft, vraag ik u die ook mee te nemen.

Onderzoek

Tijdens het intakegesprek krijgt u uitleg over de onderzoeken die afgenomen zullen worden. Bij Kinderlogopedie Reinders wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde onderzoeken om verschillende aspecten van de taal- en spraakontwikkeling in kaart te brengen. Ook kan er onderzoek middels een observatie plaatsvinden, tijdens een spelmoment wordt door de logopedist nauwkeurig bekeken hoe de taal- en spraakontwikkeling van uw kind verloopt. Door middel van dit onderzoek wordt beoordeeld waar de moeilijkheden voor het kind liggen en hoe hij/zij het beste geholpen kan worden. Het onderzoek kan een aantal behandelingen in beslag nemen. Na afloop hiervan wordt samen met u het behandelplan opgesteld en besproken.

Behandeling

Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan kan de logopedische behandeling opgestart worden. In principe komt u wekelijks met uw kind naar de praktijk. Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de behandelingen wordt de ontwikkeling van uw kind op speelse wijze gestimuleerd. Er wordt ingespeeld op de vooraf opgestelde doelen. Ook krijgt u elke week oefeningen mee om thuis met uw kind te doen. Dit is belangrijk voor het behalen van de doelen. Ouders worden geadviseerd om aanwezig te zijn tijdens de behandelingen. Tijdens de sessie kunt u goed zien hoe er thuis geoefend kan worden en krijgt u uitleg hierover.

Evaluatie

Na een bepaalde behandelperiode zal er, afhankelijk van de hulpvraag, geëvalueerd worden na een behandelperiode. Dit is meestal na 3 of na 6 maanden, maar kan ook tussentijds plaatsvinden. Aan de hand van een onderzoek, observatie en/of evaluatiegesprek wordt bepaald of de gestelde doelen zijn behaald. Wanneer deze zijn behaald, of u bent tevreden met het behaalde resultaat, kan de behandeling afgerond worden.