Taal


Herkent u het volgende?

  • mijn kind spreekt (bijna) niet;
  • mijn kind begrijpt niet altijd alle opdrachten (zoals ''hang je jas aan de kapstok'');
  • mijn kind spreekt in losse woorden en maakt nog geen zinnen;
  • mijn kind is vaak zoekende naar woorden;
  • mijn kind maakt zinnen die onvolledig of krom zijn.

Dan kan er wellicht sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling. Ik kan u helpen bij het diagnosticeren hiervan en biedt uw kind ondersteuning bij een taalachterstand.

Goed kunnen communiceren is van groot belang als u contact wilt maken. Taal is hierbij onmisbaar. Zonder taal kunnen we de gedachten die we hebben niet uitwisselen met de omgeving. Kinderen die de taal niet of onvoldoende beheersen, zijn dan ook beperkt in hun mogelijkheid om met anderen te communiceren en kunnen niet altijd uiten wat ze voelen of wat ze hebben meegemaakt. Ook kan het zijn dat het kind niet mee kan komen op school doordat hij bijvoorbeeld mondelinge opdrachten niet begrijpt. Dit kan voor veel onbegrip en frustratie zorgen, zowel bij het kind als zijn omgeving.

Kinderlogopedie Reinders kan de taal van uw kind uitgebreid onderzoeken. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Deze testen kunnen alle aspecten van de taal meten. Ook wordt er geobserveerd hoe uw kind communiceert en hoe hij of zij taal hierbij inzet.

Wanneer er sprake is van een taalachterstand kan ik uw kind helpen in het verbeteren van zijn taalvaardigheid. U krijgt adviezen hoe u thuis de taal van uw kind een extra stimulans kunt geven en daarnaast oefen ik met uw kind. Er wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het taalbegrip, de zinsbouw en/of de woordenschat. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat deze oefeningen een aantal keer per week worden herhaald in de thuissituatie.

Bron: NVLF

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over de taalontwikkeling van uw kind.