Lezen/spelling


Herkent u het volgende?

  • mijn kind heeft moeite met het horen van klanken in woorden;
  • mijn kind heeft moeite met het hakken en plakken van woorden;
  • mijn kind begrijpt niet altijd wat hij leest;
  • mijn kind leest woorden die er niet staan;
  • mijn kind heeft moeite met het leren en automatiseren van nieuwe letters.

Dan spelen er mogelijk lees- en/of spellingsproblemen waardoor uw kind baat heeft bij logopedie. Ik kan u helpen bij het diagnosticeren hiervan en biedt uw kind hulp.

Vanaf groep 3 leren kinderen lezen en schrijven. Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat goed leren lezen belangrijk is voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Goed lezen en spellen speelt dus een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is het belangrijk op school, omdat steeds meer stof wordt aangeboden door het te lezen.

Kinderlogopedie Reinders ondersteunt kinderen met problemen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en/of spelling. Ik maak onder andere gebruik van de methoden Taal in Blokjes en Een Steuntje in de Rug.

Groep 1/2

Zit uw kind nog niet in groep 3, maar heeft u naar aanleiding van een gesprek op school twijfels over de vaardigheden die nodig zijn voor het lezen en schrijven? Ook in groep 1 en 2 kunnen al problemen voorkomen die te maken hebben met leren lezen en schrijven. Moeilijkheden die in groep 1 en 2 voorkomen, zijn bijvoorbeeld moeite met hakken en plakken of het moeizaam automatiseren van letters. Ook bij beginnende geletterdheid kan ik ondersteuning bieden. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het horen van klanken in woorden of het hakken en plakken van woorden. Een speelse manier van ontwikkelen staat hierbij uiteraard centraal.

Dyslexie

Bij Kinderlogopedie Reinders wordt geen dyslexie behandeld. Ik behandel alleen lees- en/of spellingsproblemen voortkomend uit een taal- en/of auditief probleem. Wanneer er nog geen dyslexiediagnose is en uw kind moeilijkheden ervaart in bijvoorbeeld het begrijpen van teksten of horen van klanken in woorden, kunt u bij mij terecht voor onderzoek en eventueel behandeling.

Bron: NVLF

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over het lezen en/of de spelling van uw kind.